accessibility

Новости

2019 оной июниин табанда Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбтэ  Хулун-Буир аймагай  Баруун сомондо ажаһуудаг Дамдинай Дэлгэр багшатай ехэ һонирхолтой уулзалга үнгэргэгдэбэ. Дэлгэр багша бодонгууд омогой, уг гарбалынь болобол Үбэр Байгалай хизаар дээрэхи түүхэ домогто һайхан  нютагуудай нэгэн  болохо Түүргэ Бооржоһоо эхитэй. Түүхын сахаригай эрьеэн соо, сагай бэрхын эрхээр,  долоотойхон хүгшэн абань гэр бүлэтэеэ Шэнэхээн нютаг нүүжэ ошоһон түүхэтэй.

IMG 2971

2019 оной  майн 30- 31 дэ Үбэр байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай  үүсхэлөөр буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаhан зохеолшодой семинар, найруулан зохеолгын лаборатори Б.Б.Намсарайн нэрэмжэтэ Агын  аймагай номой сангай мэргэжэлтэдэй хүтэлбэри доро  үнгэргэдэбэ.

    Хоер удэрэй туршада  энэ hонирхолто ажаябуулга  буряад арадта мэдээжэ,  Ага тойрогой ахамад  уран зохеолшод Батожаргал Гармажапов, Батор Шагдаров , Дугарма Батоболотова гэгшэдэй хүтэлбэри доро ехэ үрэ дүнтэй, hонирхолтойгоор үнгэргэгдэбэ.

 писателей

logo.png
© 2018 - 2021 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

 

Search