accessibility

Новости

С 6 по 8 октября 2021 года  Центр развития бурятской культуры Забайкальского края совместно с  Агинским институтом повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края провели плановые курсы повышения квалификации для режиссеров народных театров и руководителей драматических кружков Агинского Бурятского округа по теме «Методика перевода прозаических произведений на язык пьесы».

25yQN3W6

Түрэhэн эжы, түрэлхи хэлэн, түрэhэн нютаг хүн бүхэнэй сэдьхэл соо. Энэ гурбан зүйлэй алинииньшье хүнэй ажабайдалтай таhаршагүй бүхөөр холбоотой.

 viber 2021 10 08 09 12 47 363

Бидэ эгээл түрүүн түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ һуранабди. Түрэлхи хэлэн манай сэдьхэлые энэрхыгээр хүгжөөнэ, ажабайдалыемнай үнэн зүбөөр ойлгуулна, эрдэм бэлигыемнай дээшэлүүлнэ, түрэл арадайнгаа ёhо заншалтай, зан абаритай танилсуулна ха юм. 

Эхэ буряад хэлэн дээрээ ульгам һайханаар бэе бэетэеэ харилсаха гээшэ хэды сэнтэйб даа!

Түрэл хэлэнэйнгээ баялиг үлөөхэ, улам хүгжөөхэ зорилго бүхы ниитын урда табигдана. Энэл хараа бодол оюутадай хоорондо уран уншалгаар мүрысөөн баримтална бшуу.

БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ УЛАМ ТҮРГӨӨР ДЭЛГЭРҮҮЛХЭ ЗАМДАА ОРОЁЛ ДАА!

http://xn--80aab0bbg5aeejfegc7krbe.xn--p1ai/anonsy/polozheniya-festivalej-i-konkursov/813-polozhenie-o-mezhmunitsipal-nom-konkurse-vyrazitel-nogo-chteniya-na-buryatskom-yazyke-sredi-studentov

 

.

 

logo.png
© 2018 - 2021 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

 

Search