accessibility

Новости

2019 оной июниин табанда Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбтэ  Хулун-Буир аймагай  Баруун сомондо ажаһуудаг Дамдинай Дэлгэр багшатай ехэ һонирхолтой уулзалга үнгэргэгдэбэ. Дэлгэр багша бодонгууд омогой, уг гарбалынь болобол Үбэр Байгалай хизаар дээрэхи түүхэ домогто һайхан  нютагуудай нэгэн  болохо Түүргэ Бооржоһоо эхитэй. Түүхын сахаригай эрьеэн соо, сагай бэрхын эрхээр,  долоотойхон хүгшэн абань гэр бүлэтэеэ Шэнэхээн нютаг нүүжэ ошоһон түүхэтэй.

IMG 2971

2019 оной  майн 30- 31 дэ Үбэр байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай  үүсхэлөөр буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаhан зохеолшодой семинар, найруулан зохеолгын лаборатори Б.Б.Намсарайн нэрэмжэтэ Агын  аймагай номой сангай мэргэжэлтэдэй хүтэлбэри доро  үнгэргэдэбэ.

    Хоер удэрэй туршада  энэ hонирхолто ажаябуулга  буряад арадта мэдээжэ,  Ага тойрогой ахамад  уран зохеолшод Батожаргал Гармажапов, Батор Шагдаров , Дугарма Батоболотова гэгшэдэй хүтэлбэри доро ехэ үрэ дүнтэй, hонирхолтойгоор үнгэргэгдэбэ.

 писателей

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРЕДЛАГАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА ОНЛАЙН», КОТОРАЯ СТАРТУЕТ 4 МАЯ 2020 ГОДА. КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-АКЦИИ В МЕССЕНДЖЕРАХ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО: - РАЗМЕСТИТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАРТИНКУ С ХЭШТЕГАМИ: #ГЕОРГИЕВСКАЯЛЕНТОЧКА, #ПОМНИМ!ГОРДИМСЯ! - СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С ЛЕНТОЧКОЙ И ВЫЛОЖИТЬ ФОТОГРАФИЮ В ИНТЕРНЕТЕ С ХЭШТГОМ #ПОБЕДА75 #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – ВЫРАЖЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К ВЕТЕРАНАМ, ДАНЬ ПАМЯТИ ПАВШИМ НА ПОЛЕ БОЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ, ОТДАВШИМ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА. ВСЕМ ТЕМ, БЛАГОДАРЯ КОМУ МЫ ПОБЕДИЛИ В 1945 ГОДУ.

IMG 6b25b35d676475bf0a20f117103da7fe V copy

ГУК «Центр развития бурятской культуры  Забайкальского края» присоединяется к всероссийской акции и запускает свой челлендж. Приглашает принять участие всех забайкальцев.

logo.png
© 2018 - 2021 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

 

Search