accessibility

Бурятские народные песни

Базаржапова Дарима - Уусын дуун

Дамдинова Сэбэлжэд - Булганай эдеэлсэ

Дамдинова Сэбэлжэд - Хинган голой булжуухай

Дамдинова Сэбэлжэд - Номохон бороороо

Ракша Мункуева - Энжэ хурин

Санжитова Дарима - Алтанхан шара оройтой

Жамсаранова Дулмажаб - Ардагхан боро-улаанай

logo.png
© 2018 - 2023 ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края»

Контактная информация:

Телефон: 8 (302-39) 3-56-29

Электронная почта: agacnt@mail.ru

Яндекс.Метрика

Search