Хамта бидэ бултандаа

Хатаралдан наадая!

Наадая, наадая,

Хатаралдан наадая!

23

Хажуудахяа хүтэлыт,

Хани нүхэд, наашаагыт!

Наашаагыт, наашаагыт,

Хани нүхэд, наашаагыт!

ЕОХОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ-МҮРЫСӨӨНДЭ  БҮЛТА ХҮҮГЭД, СУГЛАРЫТ!

http://xn--80aab0bbg5aeejfegc7krbe.xn--p1ai/anonsy/polozheniya-festivalej-i-konkursov/817-polozhenie-o-festivale-konkurse-detskogo-jokhora

 

.